Đại học Duy Tân tuyển sinh ngành Môi trường

Hiện ĐH Duy Tân tuyển sinh ngành Môi trường 02 chuyên ngành ở bậc Đại học, 01 chuyên ngành ở bậc Thạc sĩ, sau đó là bậc Tiến sĩ theo nhu cầu của người học.

Tuyển sinh ngành Môi trường - Hội đủ kiến thức và kỹ năng, sinh viên ngành Môi trường của Đại học Duy Tân đang tự tin tiếp cận những công việc mình mơ ước ở khắp các doanh nghiệp trên cả nước. 3 năm trở đây, sinh viên ngành Môi trường của Đại học Duy Tân ngay khi tốt nghiệp đã có việc làm ngay
Hội đủ kiến thức và kỹ năng, sinh viên ngành Môi trường của Đại học Duy Tân đang tự tin tiếp cận những công việc mình mơ ước ở khắp các doanh nghiệp trên cả nước. 3 năm trở đây, sinh viên ngành Môi trường của Đại học Duy Tân ngay khi tốt nghiệp đã có việc làm ngay

Đại học Duy Tân tuyển sinh ngành Môi trường 2023

Ở bậc Đại học bao gồm 2 chuyên ngành đó là:

Quản lý Tài nguyên Môi trường tập trung vào việc tối ưu hóa sự sử dụng các tài nguyên tự nhiên, đồng thời bảo vệ môi trường. Các chủ đề nghiên cứu chính trong ngành này bao gồm quản lý chất thải, năng lượng tái tạo, sử dụng tài nguyên bền vững và hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế trong khi bảo vệ môi trường. Sinh viên học ngành này sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý tài nguyên môi trường một cách hiệu quả và đóng góp vào việc xây dựng một thế giới bền vững hơn.

Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường tập trung nghiên cứu các nội dung về phát triển và ứng dụng các công nghệ và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề môi trường như ô nhiễm không khí, nước và đất, xử lý chất thải và tái chế, năng lượng tái tạo và quản lý tài nguyên. Các kiến thức và kỹ năng của ngành giúp người học phát triển các giải pháp công nghệ và kỹ thuật hiệu quả cho các vấn đề môi trường và đóng góp vào việc phát triển bền vững của các doanh nghiệp và toàn xã hội.

Nhóm sinh viên cùng thầy hướng dẫn tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần 1 năm 2021
Nhóm sinh viên cùng thầy hướng dẫn tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần 1 năm 2021

Đặc biệt,

ngành Công nghệ Thực phẩm tại Đại học Duy Tân tiến tới chuẩn quốc tế

Với chương trình được thiết kế sâu về lĩnh vực bảo quản và chế biến nông, hải sản, kỹ sư công nghệ thực phẩm đã và đang tham gia hiệu quả trong điều hành hoặc thực hiện qui trình chế biến và bảo quản thực phẩm. Ngành học Công nghệ thực phẩm tại Đại học Duy Tân đang được xây dựng để tiếp tục vươn tới các tiêu chuẩn cao, các tiêu chuẩn quốc tế để chương trình học thực sự mang lại hiệu quả về nghề nghiệp bền vững và tương lai sán lạn cho các bạn sinh viên.

Kỹ sư công nghệ thực phẩm tại Đại học Duy Tân phục vụ cho thực tiễn sản xuất ngành Công nghệ thực phẩm và nghiên cứu khoa học của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Họ được trang bị đầy đủ các phương pháp phân tích và công nghệ hiện đại phục vụ cho thực tiễn sản xuất ngành Công nghệ thực phẩm và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, họ có kỹ năng ứng dụng cơ sở lý luận và khoa học phục vụ cho việc áp dụng, cải tiến và phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến công nghệ chế biến thực phẩm.

Ngành học Công nghệ thực phẩm tại Đại học Duy Tân đang được xây dựng để tiếp tục vươn tới các tiêu chuẩn cao, các tiêu chuẩn quốc tế để chương trình học thực sự mang lại hiệu quả về nghề nghiệp bền vững và tương lai sán lạn cho các bạn sinh viên.

Xem thông tin Tuyến sinh tại đây!