Vai trò ý nghĩa của Quy chuẩn Kỹ thuật Môi trường

Tất cả các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động ở mọi lĩnh vực trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân thủ theo các Quy chuẩn Kỹ thuật về môi trường. Vậy Quy chuẩn Kỹ thuật Môi trường là gì?, Đóng vai trò như thế nào?,…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Khoản 5 Điều 3 Luật bảo vệ Môi trường năm 2014 thì Quy chuẩn Kỹ thuật Môi trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản bắt buộc áp dụng để bảo vệ Môi trường.

Quy chuẩn Kỹ thuật Môi trường được phân loại thành:

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Áp dụng bắt buộc trên phạm vi quốc gia.

+ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Áp dụng bắt buộc ở từng địa phương, nghiêm ngặt hơn quy chuẩn quốc gia và theo đặc thù từng đại phương.

+ Quy chuẩn kỹ thuật chất lượng môi trường xung quanh và quy chuẩn kỹ thuật chất thải.

Quy chuẩn Kỹ thuật Môi trường đóng vai trò rất quan trọng bởi đây chính là quy định bắt buộc mọi cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ để đảm bảo an toàn cho môi trường, cho sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng tại các địa phương cũng như trong cả nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của Quy chuẩn Kỹ thuật Môi trường nên nhiều trường đại học có đào tạo các ngành liên quan đến Môi trường đã truyền tải nội dung này đến với sinh viên, trong đó có thể kể đến là Đại học Duy Tân. Khi theo học ngành môi trường ở Đại học Duy Tân, sinh viên không chỉ được tìm hiểu về cơ sở pháp lý, quy trình xây dựng, nguyên tắc và phương thức áp dụng Quy chuẩn Kỹ thuật Môi trường mà còn được tìm hiểu sâu về các nội dung pháp lý khác liên quan đến Môi trường. Sau đó sẽ vận dụng những kiến thức đã được học để xử lý và giải quyết các vấn đề, tình huống của công việc trong tương lai, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công việc, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị hay doanh nghiệp mà mình công tác.