Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường ngày càng thu hút đông đảo thí sinh theo học

Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (7850101) thuộc khoa Môi trường của Đại học Duy Tân

Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Đại học Duy Tân

Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Đại học Duy Tân

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Loại hình đào tạo: Chính quy hệ tín chỉ

Bậc đào tạo: Đại học

Thời gian: 4 năm

Môn xét tuyển theo học bạ:

Toán – Vật lý – Hóa học

Toán – Vật lý – Văn

Toán- Hóa – Văn

Toán – Hóa – Sinh

Tổng quan chương trình:

Sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường được cung cấp các kiến thức cơ bản về Quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên, ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên; và kiến thức về công nghệ xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn.

Cụ thể hơn, kiến thức quản lý môi trường bao gồm quản lý môi trường đô thị, nông thôn và công nghiệp, trong khi đó quản lý tài nguyên thiên nhiên bao gồm quản lý môi trường đới bờ, biển đảo, rừng và tài nguyên nước mặt, nước ngầm v.v…

Kiến thức quản lý môi trường và tài nguyên là kiến thức tổng hợp đòi hỏi sinh viên nắm bắt được các biện pháp luật pháp, chính sách, họach định chiến lược, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, xã hội, văn hóa, giáo dục, nhận thức cộng đồng, phối hợp với các biện pháp công nghệ kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi trường v.v..nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế – xã hội của quốc gia. Các biện pháp này đan xen, phối hợp và tích hợp với nhau tùy theo điều kiện cụ thể của vấn đề đặt ra và quy mô thực hiện.

Triển vọng nghề nghiệp:

Sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường sau khi ra trường có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường (trung ương đến địa phương) như: Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng, ban liên quan đến công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

Làm việc tại các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ,các đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường… tại các Viện nghiên cứu, các Trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các Trường Đại học.

Với những kiến thức được học trên ghế nhà trường, sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có khả năng thích ứng với những thay đổi trong kinh tế – xã hội, khoa học kỹ thuật và hội nhập;