Khu dự trữ sinh quyển thế giới là gì?

Đây là một danh hiệu do UNESCO trao tặng cho các khu bảo tồn thiên nhiên có hệ động thực vật độc đáo, phong phú đa dạng. Đó là những khu vực hệ sinh thái bờ biển hoặc trên cạn giúp thúc đẩy các giải pháp điều hòa việc bảo tồn sự đa dạng sinh học với việc phát triển bền vững khu vực đó có giá trị nổi bật, được quốc tế công nhận.

Một khu vực hệ sinh thái để được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới thì cần hội tụ đủ 7 tiêu chí sau:

_ Có đại diện đa dạng các hệ sinh thái của những khu vực địa lý sinh vật chính, bao gồm cả những khu vực phát triển có các mức độ tác động khác nhau (gradiation) của con người.
– Có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học cao.
– Có thể thực hiện phát triển theo hướng bền vững ở cấp độ vùng.
– Có diện tích thích hợp để đáp ứng được ba chức năng của khu dự trữ sinh quyển.
– Có đủ những phân vùng thích hợp để thực hiện 3 chức năng của khu dự trữ sinh quyển thông qua: Vùng lõi có diện tích đủ lớn, được thiết lập bởi pháp luật, hoặc một vùng được dành riêng cho việc bảo tồn lâu dài; Vùng đệm được xác định rõ ràng, bao quanh hoặc kết nối với (các) vùng lõi, nơi dành cho các hoạt động hài hòa với bảo tồn; Vùng chuyển tiếp dành cho việc khuyến khích và tạo ra các hoạt động quản lý và sử dụng tài nguyên bền vững.
– Có bố trí các cơ cấu quản lý để huy động sự tham gia của nhiều bên liên quan, giữa chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư và khối tư nhân để thiết kế và thực hiện các chức năng của khu dự trữ sinh quyển.
– Cơ chế thực hiện việc quản lý và bảo tồn được UNESCO chấp nhận, bao gồm: (a) các cơ chế quản lý các hoạt động và khai thác của con người tại vùng đệm; (b) có một chính sách hoặc kế hoạch quản lý cho toàn khu dự trữ sinh quyển; (c) có một cơ chế hoặc đội ngũ quản lý được thành lập để thực hiện chính sách hoặc kế hoạch đó; (d) có các chương trình nghiên cứu, quan trắc, giáo dục và đào tạo.

Hiện tại, Việt Nam đã có 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO chính thức công nhận. Bao gồm:

Khu dự trữ sinh quyển – Vườn quốc gia Cát Tiên
Khu dự trữ sinh quyển – Vườn quốc gia Cát Tiên
Khu dự trữ sinh quyển – Quần đảo Cát Bà
Khu dự trữ sinh quyển – Quần đảo Cát Bà
Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng
Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng
Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An
Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An
Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau
Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau
Khu dự trữ sinh quyển – Cù lao Chàm
Khu dự trữ sinh quyển – Cù lao Chàm
Khu dự trữ sinh quyển – Lang Biang
Khu dự trữ sinh quyển – Lang Biang
Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang
Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang
Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ
Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ